กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
 

รายชื่อนายกไทย,นายกรัฐมนตรี,ประวัตินายก,นายกคนล่าสุด,ประวัตินายกนปัจจุบันนายกรัฐมนตรีคนที่ 3
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

  ประวัติ
ชื่อเดิม แปลก ขีดตะสังคะ
เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2440
ณ บ้านแพ ปากคลองบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เป็นบุตรของนายขีด กับนางสำอาง ขีดตะสังคะ
สมรสกับท่านผู้หญิงละเอียด (พันธุ์กระวี)
ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย ณ บ้านพักที่ตำบลซากามิโอโน ซานกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 รวมอายุได้ 67 ปี

การศึกษา
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนายร้อยทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศฝรั่งเศส
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1   รัฐบาลที่ 9    16 ธันวาคม 2481 -  6 มีนาคม 2485
2   รัฐบาลที่ 10    7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
3   รัฐบาลที่ 21    8 เมษายน 2491 - 24 มิถุนายน 2492
4   รัฐบาลที่ 22  25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
5   รัฐบาลที่ 23  29 พฤศจิกายน 2494 - 6 ธันวาคม 2494
6   รัฐบาลที่ 24    6 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495
7   รัฐบาลที่ 25  24 มีนาคม 2495 - 26 กุมภาพันธ์ 2500
8   รัฐบาลที่ 26   21 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500
 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2462 ประจำกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2466 ประจำกรมยุทธศาสตร์ทหารบก
พ.ศ.2475 รองผู้บังคับการทหารปืนใหญ่
พ.ศ.2476 รองผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บังคับการมณฑลทหารราบที่ 1
พ.ศ.2483 ผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2483 ผู้บัญชาการหารสูงสุดและแม่ทัพบก
พ.ศ.2490 ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย
 
บทบาททางการเมือง :
พ.ศ. 2476 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2
พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2481 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2482 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในประเทศไทย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทย และในที่สุดได้ทำสัญญาพันธมิตรทางการทหารและเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลให้ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นลง จอมพลแปลก พิบูลสงคราม จึงต้องตกเป็นผู้ต้องหาอาชญากรสงคราม และถูกจับกุมขังเป็นเวลาหลายเดือน
พ.ศ. 2485 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ .2491 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2492 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2494 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 5
พ.ศ. 2494 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 6
พ.ศ. 2495 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 7 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2500 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 8
 
ผลงานที่สำคัญ :
- นโยบายสร้างชาติและการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมให้แก่ประชาชนอย่างมากมาย เช่น การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทย การเรียกร้องดินแดนทางด้านอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส การปลูกฝังความนิยมไทย และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยบางอย่าง เช่น การให้สตรีเลิกนุ่งโจงกระเบนแล้วหันมาสวมกระโปรงแทนการให้ประชาชนเลิกกินหมากพลู การตั้งชื่อผู้ชายให้มีลักษณะเข้มแข็ง ผู้หญิงให้แสดงถึงความอ่อนหวาน
- การส่งเสริมการศึกษาวิชาการแก่ประชาชน โดยเฉพาะได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะวิชา เช่น มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหิดล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

  

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม