กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
บทสวดมนต์

บทบูชาพระรัตนตรัย

อรหํ สมฺมาสมฺพฺโธ ภควา
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ธมฺมํ นมสฺสามิ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สงฆํ นมามิ

 • สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเป็นพระอรหันต์
  หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
  ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค
 • พระธรรมอันผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
  ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรม
 • พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว
  ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์

กลับไปหน้าแรก


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม