User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

วราวุธ  ไชยยศ

sarayut  vattananupon

เพียงขวัญ  สันโสภา

เกศสุดา  เงินสมบัติ

ศิริยากร  ผานาค

happy  everyday

ชนน  ลักษณะวีระ

ชโลทร  บุรณะ

กนกวรรณ  สมคิด

surassawadee  sukparw

ดนัยภัทร  วงษ์วรศรีโรจน์

Fam  thamapon

กมลรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ภาพิมล  ทองคำ

อรยานี  โชติมา

มัณฑนา   อ่องชุ่ม

พรพนา  ไกรพูล

ภวัต  หลีเหม

ชนกานต์  ศรีอ่อนรอก

ณัฐพล  เรืองศรี

พุทธิชา  เบญจธรรมสกุล

สุวรรณา   วันคำ

เมธาวี  วันปกิจ

เกวลี  สิทธิยะ

วิโรษณา  วอนยิน

พชรพร  ศัลยกะลิน

ด.ช.ภวัต  หลีเหม

นิตยา  หลงชิน

นายกุศล  ยอดดำเนิน

รอยมี่  อ้าสะกะละ

ณัฐนนท์  เหล่าคะเนย์

ด.ช.วรยุทธ  เพชรสุวรรณรังษี

กมลา  โสภาเธียร

นาย ธนากร  สุดสูง

กนกพร  สุชินศักดิ์

พงศ์ภรณ์  แก้วกากรณ์

.  .

ภัทราภรณ์  ศรีวัชรินทร์

รวมใจ  ไชยชนะ

นันทนา  มูลวันดี

ทิติภา  มะลี

อภิษฎา  นุชผ่องใส

อภิษฎา  นุชผ่องใส

นพพร  เลิศบัณฑิตกุล

วิลาสินี  บุญอาจ

Sitha  utt

ประภาศิริ   พวงเพชร

l;  gfsd

ทิพย์วิไล  ทวีพันธุรัตน์

วุมิพงษ์  สุธรรมมา

วิษชญะ  ศิลาน้อย

ทิพย์วิไล  ทวีพันธุรัตน์

ธีรชัย  เอกรักษา

ด.ญ วิมลดารา  ลากุล

อารีฟะฮ์  ยะโก๊ะ

วิจิร์  จีระกุลชร

seyey  ateyyey

สิญจนา  มาบุญลือ

กมล  แสงท้าว

ปิยกรณ์  เข็มโรจน์

ปิยกรณ์  เข็มโรจน์

พิจิกา  มูลอำคา

ศุภณัฐั  ก้านบัว

วรรณทอง  สิมายา

พิมพ์นิภา  กาวิน

ชาคริต  ปักษ์ประจำ

ณัฐพล  พงษ์รักษ์

ปณษร  บุญบันดาลฤกษ์

น.ส.ชนม์ชนก  จำสุข

หทัยชนก  แสงชัน

นัทธ์ชนัน  ปิยะสุวรรณ

Natthawadee  Imsombat

นายเพ็ญพัฒน์  ทองสะอาด

prasit  deepaen

โกมาตร  วงศ์กาฬสินธุ์

ณัฏฐ์  ศรีสุรักษ์

vf  dsd

ชัยรัตน์  จบศรี

เอกราช  เข็มทอง

นฤตย์  สืบศรี

นายชวิศ  วรสันต์

fei  ss

จักรกฤษณ์  วงศ์จินดา

ด.ช.กษิดิศ  หาพรหม

มนตรี  ธรรมเสถียร

สมศักดิ์  ศรีพรหม

ถาณุพงศ์  สาลาด

รัญชน์  เรืองเดชอนันต์

มยุรี  มาลานุสรณ์

กมล  แสงท้าว

เด็กชายวันเฉลิม  กันตะภาค

ณัฏฐ์  ศรีสุรักษ์

สมภพ  ประจง

กรรณิการ์   แสงแก้ว

Chanisa  krutson

ภัทรวดี  สุทธิคีรีสุข

แพรวา  ศรีเสริมพันธ์

โสธยา  เทพณรงค์

มะพร้าว  โตดี

au  T.

นูร์อิศซาตีย์  สาและ

พนารัตน์  สุวรรณอำไพ

กานต์นภส  แสงทอง

สร้อยสุดา  ดาวยันต์

ศุภนิดา  มันทนา

กิตติศักดิ์  วงศ์ปาลีย์

พัชนี  เฉลิมผล

ปัทมพร  ที่ดีที่สุด

ยมลพร  ไพฑูรย์

นายณัฐวิทย์  คุณยศยิ่ง

พิรภพ  ขันธกาศ

ก  ก

มนัญชยา  เกลี้ยงทอง

ปิยะรักษ์  ช่วยทัพพระยา

ปรมัตถ์  ปานสุวรรณ

ด.ช.อนันตชัย   เจริญจิตต์

ณัฐภกร  ธนกุลปริยา

ณัฐจักร์  สกุลธนา

ศิวกร  อุดมวิทย์

สานสาน  นานานา

ศิริตา  ขัตสิริ

jan  jsherbet

แพรวนภา  แก้วกุก

รัฐวรรณ  สิทธิอำพรพรรณ

นายพงษ์ประพันธ์  ภูมิโยชน์

รินรดา  เอื้อเศรษฐพันธ์

มนต์นภา  วนการประชา

วชิรวิทย์  จอมอินตา

จักรกฤษณ์  อิ่มสอาด

จักรกฤษณ์  อิ่มสอาด

จักรกฤษณ์  อิ่มสอาด

ไปรยา  สงภักดี

อธิชา  ก่ำบุตร

มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com