User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์กฤตติกา  สุรีย์รักษ์

กฤตติกา  สุรีย์รักษ์

กนกวรรณ  ซ้อนสุข

ชมพูนุช  แก้วดำ

วงศ์วิไล  พัฒนศิริพงศ์

ด.ญ.ภควดี  บรรเทาธิรัต

ภควดี  บรรเทาธิรัต

โชติกา  พรเจริญศิริ

ศิริชัย  เสมาชัย

รุ่งฉัตร  จุมปู

กาญจนา  พิชรัชกุล

อัครพงศ์  บุญตันกัน

เจษฎา  โสอิน

เด็กโค่ง  แต่หน้าเด็ก

กฤตยชญ์  บ่ายเมือง

สิริกานต์  เศรษฐสิน

นวพร  หุ่นเหมอาบ

Gangster  ...

วิชชุดา  วงศ์ธนสารสิน

ด.ญ.รุ่งฉัตร  จุมปู

ภควดี  บรรเทาธิรัต

ด.ช.พรสรค์  กุลพนาภินันท์

นายอานนท์  ชมพิกุล

ยุทธนา  วรสิงห์

สรวุฒิ  รุ่งพิพัฒนพงศ์

เพทาย  เเท้เที่ยง

นายธันวา  กงแก้ว

ภาณูเดช  ศิริวัชระนภาพร

วิชชุดา  วงศ์ธนสารสิน

วรัญญา  ศรีบานเย็น

สมฤดี  ฤทธี

ยุรีพร  หาญยุทธ

ขัตติยา  หันทยุง

ฐิติณัฐ  ตุณทกิจ

ฐิติณัฐ  ตุณทกิจ

ธนชาติ  วงษ์มาก

จันทร์สาย  ถืกกล้า

หทัยกาญน์  ศิริชัยสุทธิกร

จารุวรรณ  เทียนทอง

กิตติช  กาสี

เพ็ญสุภางค์  วงศ์ษา

ศิฏามาส  ภาพันธ์

ขยันเรียน  ตั้งใจเรียน

อภิญา  หมอสำราญ

เอมรินทร์  อุ่นใจชน

นิภาพร  นาอ่อน

เอมรินทร์  อุ่ยใจชน

เอมรินทร์  อุ่ยใจชน

นพมาศ  อิสระบุตร

jittnan  la-ongphan

ด.ญ. ฐิติพร  หอมยก

ธิรภัทร  บุญญสุวรรณ

ภาวดี  โชคเหมาะ

ภิญญดา  ยาณะสาร

ณัฐพล  เทียมสุวรรณ

pakinaizx  junapong

Akarapan  Boontankan

วิภาภรณ์  อรุณรัตน์

ปวีณา  บุตรโคตร

ภัทรานิษฐ์  จันทร์ศรี

เสาวลักษณ์  สาระบุตร

ภาณุมาศ  จุลศร

พรปรียา  ล้อกาญจนรัตน์

วิมลมาศ  กมุทชาติ

พิชญาภา  บำรุง

ทิฆัมพร  สาระกอ

วัฒนา  ศรีพอ

พรรณประพร  เกษมวิโรจน์สุขใจ

สัจจา  บรรดาศักดิ์

ชัชพงศ์  สุภาภรณ์ประดับ

นายกฤษกร  โรจนดำรงกุล

ปรีชา  นะศรี

wichan  sapromyen

ยุทธภูมิ  ทิพย์วิมลาศ

เมธาวดี  เรียบเรียง

ทัศนพงศ์  ผอนนอก

panyawat   tharanunnarat

พิชยธิดา ศรีเพชร  ศรีเพชร

นางสาวนุชรี  ขอบทอง

ศิรารัตน์  เจริญรัตน์

siravajee  chanchaijak

panudeth  siriwatcharanapaporn

ยุทธภูมิ  ทิพย์วิมลมาศ

อภิญญา  คุณาเนตร

นิงเนตร  ทองสุข

ภัทรดา  รุ่งวิชชุ

ธีรโชฒ  ศรีริ

เกียรติศักดิ์  เบื้องบล

ธัญลักษณ์  ศิริชัยนาคร

nawarat  palanurak

อติกานต์  จำปาเงิน

พัชรากร  เพียงงาม

ณิชกานต์  ปินตา

ศิริวรรณ  สิงหจูฑะ

ยุรีพร  หาญยุทธ

พัชรดลย์  โพธิ์ชัย

ratklao  narmsin

ทวีโรจน์  พัชรมงคลวิทย์

สิริรัตน์  วงศ์กระจ่าง

ลลิตา  พรรณดวงเนตร

จุฬารัศมิ์  ศรีชิษณุศาสตริน

ธนพล  แขวงมาศ

ยุพมาศ  อรุณฤกษ์

สุวนันท์  บุญเรือง

นายศุกรีย์  ยอหัน

เบญจรัตน์  นาคพุ่ม

ปวริศา  จงรักษ์

อัครพงศ์  บุญตันกัน

ณัฐภัทร  อุดมศักดิ์

ชลิตา  ต่ายหลี

สิทธิพล  ภิรมย์นาค

กัตติกมาส  คุ้มเมือง

พิชญาภา   เบนิคกิ

สมร  คำเทียนทอง

ทินบดี  ฤทธิสิทธิเนตร

ยุทธภูมิ  ทิพย์วิมลมาศ

ณัฐชา  หลี่

ทิชา  แย้มปิ๋ว

เบญจมาภรณ์  เจริญสุขสถพร

สุทธิดล  หอมแสง

เสาวลักษณ์  สาระบุตร

ปราถนา  อินทา

ชมพูนุท  ชำนาญ

กัมพล  กัญญาดี

พฤกษา  เลรักมาน

ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com
Kanzuksa 800