User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ขวัญชนก  เมฆโหรา

สุธิดา  แซ่ท่าม

ลักขณา  เจริญยงค์

เปมิกา  ศรีชัยวัฒน์

ลลิตา  วิลาศเลอพงศ์

กนกพรรณ  บุญวิจิตร

อรรคพล  วงศ์กอบลาภ

วงศกร  กรีโภค

วงศกร  กรีโภค

วิมลรัตน์  วิประสิทธิ์

ภัสวันต์  ภาราทอง

มาโนชญ์  มาลีเทศ

ฐานัส  ทวีวัฒนาพัน

fjgrui  rthtr

ทิพยวิมล  ดวงเวียงคำ

พริ้มพราย  มนูญพร

อภิวัฒน์  พันธุ์เมธาฤทธิ์

กนกพร  มูลทรัพย์

กัญญภัส  สิริรุ่งวนิช

วิชยุตม์  เอกศรายุธ

Canakava  Cavacaki

จิรายุ  แสงวรรณกูล

อัศวิน  ทองประศรี

พงศธร  พันสนิท

ชลิดา  ทัพประเสริฐ

รุ้ง  ทิพย์มณี

ใหม่  ทานิกูชิ

นายปัญญา   คำมณี

รดารัตน์  ตันเตชะสา

เดเดเดเ  ดเด

นัทธพงศ์  คณาศรีนุวัติ

วิภา  เชาวกิต

ปริมประภา  บุญยืน

นางสาวโบว์  555

ชลาธร  555

นันท์นภัส  ปัญญายงค์

นางสาวสกาวเดือน  ดวงดาว

กฤชภูมินทร์  กรีโส

กนกภรณ์  หนูสิงห์

metinee  seepetch

จารุรัตน์  น่าเยี่ยม

สายทิพย์  บุญยง

นางสาว เกษนรินทร์  ชมพุฒ

เกษนรินทร์  ชมพุฒ

เกษนรินทร์  ชมพุฒ

Somchart  Vachi

แอ๋ว  ดวง

กวินนา  เหมมัน

วิทวัส  ไทรนนทรีย์

สไบเเพร  -

ณัฐพร  เนียมนำ

-  -

MAY  -

เปมนีย์  พรหมเอื้อ

ปาริชาติ  มาสกูล

ชุติกาญจน์  สถานสุข

นางวงค์จันทร์  สิริสินร่งเรือง

อัศวิน  อินทวิวัฒน์

สิทธิศักดิ์  อมรเธียรสกุล

หัชชนก  ผลรอด

พรนภา  อุทัยดา

สุฑาทิพย์  ม่วงงาม

nadchuda  bu

กานต์ธิดา  ท่ามศิริ

พรรณิกา  พลเทพ

กฤติยา  ไพจิตร์

นายพิพัฒน์  สุยะเพี้ยง

รุ่งทิพย์  หทัยเวช

สุรดา  ขันเวทย์

นิรมัย  ตาใจ

ภัทรา   ชูมณี

phawat  lokwit

พรพิมล  ทองตรัง

เอมิกา  ธรรมโรจน์วนิช

ปิยะวิทย์  ตาบุดดา

ณัชชา  เร่งทอง

นริศรา  แสงสุระ

umaporn  musikaphat

nutcha  sangthai

nutcha  sangthai

กันเขต  เกียรติวราวุธ

สุธิตา  ศานนิกรภาพ

นันทนา  นามวงค์

ยศดนัย  เพ็งสง่า

ชลินยา  บรรณจงส์

JARUWAN  MAYKA

ครูสุปรานี  สตารัตน์

pawenawit  pimpasalee

nattha  klinhom

เกมคับ  ผม

สมหญิง  สุดสวย

ยลลดา  ยวงยิ้ม

wanitchaya  chiyawet

พรนภา  คำประสงค์

ศวัต  ชินวัตร

ธนพงศ์  อ้นปันส์

phollakorndech  rugbumroong

อรรถพล  หมอยาดี

มาธวี  อุปราช

กานต์นิวัต  แสงมาลา

supanut  jindakul

ณัฐธยาน์  เร่งกิจ

ปรารถนา  ชมสะห้าย

จิตรา  กิจเจริญ

อุดม   นวลจันทร์

อุดม   นวลจันทร์

วรรษวัณฏ์  จันทร์ฉาย

พิตตินันท์  คิดเห็น

ปาลิตา  อ้นสุข

กิตติศักดิ์  อินทกาญจน์

พรนภา  คำประสงค์

พงศภัค  สร้างถิ่น

Maliwan  Rorkratok

ธัญชนก  สายทอง

ธนยศ  กิจเจริญทรัพย์ดี

ปฐมวิตต์  เสริฐสูงเนิน

มุกกี้  กลิ่นสุคนธ์

ด.ช.สมเดช  นวลศิริ

ฐิตารีย์  ชนาไชยวัฒน์

วีรยา  วิชยประเสริฐกุล

nutcha  sangthai

อำนวยพร  เรืองเดช

อำนวยพร  เรืองเดช

นันทิยา  กองธรรม

กฤษณา  ตั้งสุวงศ์ไท

supisara  ่jityen

จิรวรรณ  ธรรมทวี

อมรรัตน์  เรือนคำ

สโรชา  มัทวกุล

นานาสาระน่ารู้
ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2016 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ