กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
วันสำคัญต่างๆ
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้ง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย
ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดินทางไกล สะดวก ปลอดภัย
สามารถตะลุย ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคมี ข้อสอบฟิสิกส์
ข้อสอบเอเน็ท ข้อสอบโอเน็ท เฉลยข้อสอบโอเน็ท เฉลยข้อสอบ วิชาอื่นๆอีกมากมายเพื่อพิชิตเอ็นทรานซ์
รวมถึง กวดวิชา กวดวิชาออนไลน์ ฯลฯ ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ ที่การศึกษาดอทคอม Kanzuksa.com
  วันที่ 27 มกราคม
เหตุการณ์

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล
» วันยุวกาชาด


ที่มา-ความหมาย “ยุวกาชาด” เป็นกิจกรรมที่มุ่งฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาและป้องกันตนเองแก่เยาวชนในระดับอายุ 7-25 ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ตลอดจนเยาวชนกลุ่มพิเศษ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เรือนจำและทัณฑสถาน ปัจจุบันมีสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ มากกว่า 1 ล้านคน
กิจการยุวกาชาดได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” โดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม (ในขณะนั้น) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินภาระกิจกาชาดด้านเด็กและเยาวชน ตามข้อเสนอของสันนิบาตสภากาชาดที่ว่า “สภากาชาด
ทุกชาติควรจัดกาชาดสำหรับเด็กขึ้น เพื่อฝึกเยาวชนให้รู้จักการกินดีอยู่ดี ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและจัดวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ”
ด้วยเหตุนี้กิจการยุวกาชาดไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับยุวกาชาดทุกประเทศทั่วโลก คือ “Education for Peace, Good Health, Good Service and International Friendship”
จากชื่อ “อนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น อนุกาชาด จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2521จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ยุวกาชาด” จนถึงปัจจุบัน
การบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) เป็นหลักการที่สำคัญข้อหนึ่งในหลักการ 7 ข้อของหลักการกาชาดสากลที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้อาสาสมัครร่วมใจกันในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ อย่างใด


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม