กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ประชาสัมพันธ์
Go Back

LOVE SONG

Directed by
โดย พัทธนันท์ กฤดิบวร (นักเรียนทุนฮาวาย & ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 60)

Writing credits
Artist: Sara Bareilles
Album: Little Voice

Head under water                                        ดำหัวใต้น้ำ
And you tell me                                           
และเธอบกกับฉันว่า
To breathe easy for awhile                                   
ให้หายใจช้า สักครู่
The breathing gets harder                          
การหายใจมันเริ่มลำบากมากขึ้น
Even I know that                                         
แม้แต่ตัวฉันก็รู้สึก
Made room for me                                      
ทำห้องว่างให้ฉันหน่อย
It's too soon to see                                      
มันเร็วไปที่จะรับรู้
If I'm happy in your hands                        
ฉันมีความสุขในอ้อมแขนของเธอ
I'm unusually hard to hold on to             
ฉันน่ะไม่ค่อยจะ ยากนักที่จะกอดใครแบบนี้

Blank stares at blank pages                                    หน้าว่าง มองหน้าว่างเหมือนกัน
No easy way to say this                             
มันไม่ง่ายที่จะพูดสิ่งนี้
You mean well but you make this hard on me               
เธอมาดีแต่เธอทำให้ฉันลำบากใจ

I'm not gonna write you a love song         ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you ask for it                                    
เพราะเธอขอร้องให้เขียน
Cause you need one                                               
เพราะเธอต้องการสักเพลง
You see, I'm not gonna write you a long song               
เธอรู้ไว้ซะ...ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you tell me it's make or breakin' this                    
เพราะเธอทำให้ฉันหายใจไม่ออก
If you're on your way                                 
หากเธอกำลังเดินไปตามทางของเธอ
I'm not gonna write you to stay                
ฉันจะไม่เขียนให้เธออยู่
If all you have is leavin'                              
หากเธอมีแต่ต้องการที่จะจากไป
I'm gonna need a better reason                
ฉันต้องการเหตุผลที่ดีกว่านี้
To write you a love song                           
หากจะเขียนเพลงรักให้เธอ
Today                                                            
วันนี้..
Today..                                                          
วันนี้..

I learnt the hard way                                    ฉันเรีนรู้ทางที่ยากกว่า
That they all say                                          
ใคร ก็พากันพูดแบบนั้น
Things you wanna hear                              
สิ่งที่เธอต้องการฟัง
My heavy heart sinks deep down under            
ใจฉันมันจมดิ่งไปใต้นั้น
You and Your twisted words                    
เธอและคำพูดที่ปลิ้นปล้อน
Your help just hurts                                    
ความช่วยเหลือของเธอมันเจ็บปวด
You are not what I thought you were      
เธอเป็นคนแบบที่ฉันคิดเอาไว้
Hello to high and dry                                  
ทักทายไว้สูงแต่แห้งแล้ง

Convinced me to please you                     พยายามกล่อมให้ฉันเอาใจเธอ
Made me think that I need this too           
และพยายามบอกฉันว่าฉันต้องการแบบนี้
I'm trying to let you hear me as I am       
ฉันพยายามจะบอกเธอให้รับฟังสิ่งที่ฉันเป็น

I'm not gonna write you a love song         ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you asked for it                                
เพราะเธอขอร้องให้เขียน
Cause you need one                                               
เพราะเธอต้องการสักเพลง
You see, I'm not gonna write you a love song               
เธอรู้ไว้ซะ...ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you tell me it's make or breakin' this                    
เพราะเธอทำให้ฉันหายใจไม่ออก
If you're on your way                                 
หากเธอกำลังเดินไปตามทางของเธอ
I'm not gonna write you to stay                
ฉันจะไม่เขียนให้เธออยู่
If all you have is leavin'                              
หากเธอมีแต่ต้องการที่จะจากไป
I'm gonna need a better reason                 
ฉันต้องการเหตุผลที่ดีกว่านี้
To write you a love song
today                 หากจะเขียนเพลงรักให้เธอ วันนี้..
Promise me                                                  
สัญญากับฉันหน่อย
You'll leave the light on                              
เธอจะเปิดไฟรอไว้
To help me see                                            
เพื่อให้ฉันมองเห็น
The daylight my guide, gone                   
หากแสงไปในช่วงวันมันหายไป
Cause I believe                                            
เพราะฉันเชื่อว่า
There's a way                                               
มันมีหนทางที่...
You can love me                                         
เธอจะรักฉัน
Because I say                                               
เพราะฉันพูดอย่างนั้น

I won't write you a love song                     ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you asked for it                                
เพราะเธอขอร้องให้เขียน
Cause you need one                                                           
เพราะเธอต้องการสักเพลง
You see, I'm not gonna write you a long song   
เธอรู้ไว้ซะ...ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you tell me it's make or breakin' this        
เพราะเธอทำให้ฉันหายใจไม่ออก
Is that why you wanted a love song?                   
เพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเธอถึงอยากได้เพลงรัก
Cause you asked for it                                
เพราะเธอต้องการมันนัก
Cause you need one                                               
และเธอยากได้สักเพลง

You see, I'm not gonna write you a long song                เธอรู้ไว้ซะ...ฉันจะไม่เขียนเพลงรักให้เธอหรอก
Cause you tell me it's make or breakin' this                    
เพราะเธอทำให้ฉันหายใจไม่ออก
Is that why you wanted a love song?                               
เพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเธอถึงอยากได้เพลงรัก
If you're on your way                                                         
หากเธอกำลังเดินไปตามทางของเธอ
I'm not gonna write you to stay                                        
ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันจะไม่เขียนให้เธออยู่ต่อ
If your heart is nowhere in it                                            
หากหัวใจเธอนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว
I don't want it for a minute                        
ฉันก็ไม่อยากได้มันแม้แต่นาทีเดียว
Babe, I walk the seven seas                       
ที่รักฉันเดินข้ามมาเจ็ดมหาสมุทร
When I believe that there's a reason to write you a love song 
หากฉันเชื่อว่ามันมีเหตุผลพอที่จะเขียนเพลงรัก
Today.                                                                                   
ในวันนี้ 
Today..                                                                                  
วันนี้

HOT-HIT VOCABULARY น่ารู้...คำศัพท์สุดฮิต

nowhere
(โน'แวร์) adv. ไม่มีที่ไหน n. ความไม่มีตัวตน

awhile
(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว, ชั่วครู่

unusual
(อันยู'€วล) adj. ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น. คำศัพท์ย่อย : unusually adv. unusualness n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน : odd,rare,alien

need
(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่ขาดแคลน, ความคับขัน, ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น, จำเป็น, ต้องการ, ประสงค์. คำศัพท์ย่อย : needer n.

reason
(รี'เซิน) n. เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, จิตปรกติ, ความพอควร, ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล, คิดคำนวณในใจ, สรุป, ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ) คำศัพท์ย่อย : reasoner n.

sink
(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม, จมลง, จมหายไป, ต่ำลง, ตก, ยุบ, ลดลง, เพียบลง, ลึกลง, ถลำลง, อียงลง, ทรุดลง, เพียบลง, เสื่อมลง, ซาลง, โบ๋, ซึมลง, แทรกซึม, นั่งลง, ฝัง, ทำให้เสื่อมลง, ลด, ขุด, เจาะ, เซาะ, สลัก, โค่น, ล้ม, ลงทุน. n.. อ่าง, อ่างล้าง, หนอง, ร่องน้ำ, ท่อน้ำ, แหล่งชั่วร้าย, หลุมน้ำ,

convince
(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด คำศัพท์ย่อย : convincedly adv. ดู convince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness

deep
(ดีพ) adj.,adv. ลึก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก,เ หลือเกิน, ห่างไกล, อยู่ตามเส้นขอบ, มีใจจดจ่อ, ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ, ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด

daylight
n. แดด, ความเปิดเผย, กลางวัน, รุ่งอรุณ

 

Sara Barielles (อ่านว่า ซาร่า บา-ไรย-ลิส) ศิลปินสาวคุณภาพคนใหม่จากแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา ที่มาพร้อมเสียงเปียโนเพราะ ๆ กับบทเพลงฟังสบาย ที่ถูกใจทั้งแฟนเพลง และสื่อมวลชนจนทำให้งานของเธอประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของใครหลาย ๆ คน ในซิงเกิ้ลแรก “Love Song” บทเพลง

ป๊อปอารมณ์สดใสที่มาพร้อมกับเสียงเปียโนเพราะ ๆ กำลังไปได้สวยใน

บิลบอร์ดชาร์ต โดยสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่อันดับ 5 ในชาร์ต Billboard Hot 100   “Love Song” เพลงนี้ยังคว้าอันดับ 1 Pop Song และ Pop Album บนชาร์ต iTunes ในอเมริกามาแล้ว  สำหรับ “Little Voice” อัลบั้มแรกของ Sara กำลังไปได้สวยไม่แพ้กัน โดยติดอันดับที่ 15 ใน Billboard 200 Album Chart

 
Go Back

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม