กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ประชาสัมพันธ์
Go Back

Season in the Sun

Directed by
โดย พัทธนันท์ กฤดิบวร (นักเรียนทุนฮาวาย & ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 60)

Writing credits
Artist : Westlife

Goodbye To You My Trusted Friend                  ลาก่อน..เธอผู้เป็นเพื่อนรักที่ฉันไว้ใจ
We Ve Known Each Other Since We                  เรารู้จักกันมาตั้งแต่เรา
Were Nine Or Ten                                                   อายุเก้า หรือสิบขวบ
Together We Ve Climbed Hills And Trees        เติบโต ปีนต้นไม้ เล่นด้วยกันมา
Learned Of Love And Abc S                                 เรียนรู้ที่จะรักและท่อง เอ บี ซี ด้วยกันมา
Skinned Our Hearts And                                       จิตใจเราติดกัน และ
Skinned Our Knees                                                 มันติดตามเราไปด้วย

Goodbye My Friend It S Hard To Die                 ลาก่อนเพื่อนรัก ...มันยากที่ตายจาก
When All The Birds Are Singing                          เมื่อนกกำลังร้องเพลง
In The Sky                                                                บนท้องฟ้า
Now That Spring Is In The Air                              และเมื่อฤดูใบไม้ผลิกำลังเบ่งบาน
Pretty Girls Are Everywhere                                 สาวสวยเดินไปทั่ว
Think Of Me And I Ll Be There                           คิดถึงฉันและฉันจะอยู่ตรงนี้

We Had Joy We Had Fun We Had                       เรามีความสุข และเรากำลังสนุก
Seasons In The Sun                                                 กับฤดูที่แปรผันไปตามดวงอาทิตย์
But The Hills That We Climbed Were                 แต่เนินเขาที่เราร่วมปีนข้าม
Just Seasons Out Of Time                                     กำลังหมดฤดูกาล

Goodbye Papa Please Pray For Me                     ลาก่อนปาป๊า ได้โปรดสวดมนต์ให้กับลูก
I Was The Black Sheep Of The Family               ลูกเป็นเหมือนแกะดำของครอบครัว
You Tried To Teach Me Right From Wrong     พ่อพยายามสอนในสิ่งที่ถูกต้องจากสิ่งที่ผิด
Too Much Wine And Too Much Song                มากไปด้วยไวน์และเสียงดนตรี
Wonder How I Got Along                                      ไม่เข้าใจว่าฉันทำมันไปได้อย่างไร

Goodbye Papa It S Hard To Die                          ลาก่อนปาป๊า...มันยากที่จะลาตาย
When All The Birds Are Singing In The Sky      เมื่อนกกำลังร้องเพลงบนท้องฟ้า
Now That The Spring Is In The Air                      และเมื่อฤดูใบไม้ผลิกำลังเบ่งบาน
Little Children Everywhere                                    เด็ก ๆ วิ่งเล่นไปทั่ว
When You See Them I Ll Be There                     และเมื่อพ่อเห็นพวกเขาผมจะอยู่ตรงนั้น

We Had Joy We Had Fun We Had                       เรามีความสุข และเรากำลังสนุก
Seasons In The Sun                                                 กับฤดูที่แปรผันไปตามดวงอาทิตย์
But The Wine And The Songs Like The             หากแต่ว่าไวน์และเสียงดนตรีมันก็เหมือนกับฤดูที่จะต้องถึงเวลาหมดไป
Seasons Have All Gone                                          ฤดูจะต้องหมดไป

We Had Joy We Had Fun We Had                       เรามีความสุข และเรากำลังสนุก
Seasons In The Sun                                                 กับฤดูที่แปรผันไปตามดวงอาทิตย์
But The Wine And The Songs Like The             หากแต่ว่าไวน์และเสียงดนตรีมันก็เหมือนกับฤดูที่จะต้องถึงเวลาหมดไป
Seasons Have All Gone                                          ฤดูจะต้องหมดไป

Goodbye Michelle My Little One                         ลาก่อนมิเชล เด็กตัวเล็กของฉัน
You Gave Me Love And Helped                          เธอให้ความรัก และให้การช่วยเหลือ
Me Find The Sun                                                     ในการหาดวงตะวัน
And Every Time That I Was Down                      และทุกครั้งที่ฉันรู้สึกไม่ดี
You Would Always Come Around                      เธอมักมาหาและอยู่ด้วยเสมอ
And Get My Feet Back On                                    ทำให้ฉันสามารถยืนขึ้น
The Ground                                                             ยืนหยัดเองได้

Goodbye Michelle It S Hard To Die                     ลาก่อนมิเชล...มันยากที่จะลาตาย
When All The Birds Are Singing                          เมื่อนกกำลังร้องเพลง
In The Sky                                                                บนท้องฟ้า
Now That The Spring Is In The Air                      และเมื่อฤดูใบไม้ผลิกำลังเบ่งบาน
With The Flowers Everywhere                             ในขณะที่ดอกไม้เบ่งบานไปทั่ว
I Wish That We Could Both Be There                 ฉันหวังว่าเราจะได้อยู่ตรงนั้นด้วยกัน

We Had Joy We Had Fun We Had                       เรามีความสุข และเรากำลังสนุก
Seasons In The Sun                                                 กับฤดูที่แปรผันไปตามดวงอาทิตย์
But The Wine And The Songs Like The             หากแต่ว่าไวน์และเสียงดนตรีมันก็เหมือนกับฤดูที่จะต้องถึงเวลาหมดไป
Seasons Have All Gone                                          ฤดูจะต้องหมดไป

We Had Joy We Had Fun We Had                       เรามีความสุข และเรากำลังสนุก
Seasons In The Sun                                                 กับฤดูที่แปรผันไปตามดวงอาทิตย์
But The Wine And The Songs Like The             หากแต่ว่าไวน์และเสียงดนตรีมันก็เหมือนกับฤดูที่จะต้องถึงเวลาหมดไป
Seasons Have All Gone                                          ฤดูจะต้องหมดไป

*** ซ้ำ สามรอบ

 

 

HOT-HIT VOCABULARY น่ารู้...คำศัพท์สุดฮิต

 

climb
(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน, ไต่, ลอยขึ้น, เลื้อยพันขึ้น, ไต่เต้าขึ้น. คำที่มีความหมายเหมือนกัน : ascend

skin
(สคิน) n. ผิวหน้า, หนัง, เปลือก, ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว, ชีวิต, คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก, ถลกหนัง, กระตุ้น, เฆี่ยน, หวด, ปกคลุม, หลอกลวง, ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่, ปีน, ป่าย, หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)

season
(ซี'เซิน) n. ฤดู, คราว, กาล, ฤดูกาล, เทศกาล, หน้า, ตัวกำหนดเวลา, ตั๋วฤดู, ระยะเวลา, ช่วงเวลา vt. ปรุง, ปรุงรส, เพิ่มรสชาติ, คุ้นเคย, ประสบการณ์, ตากให้แห้ง. vi. ปรุง, ปรุงรส, คุ้นเคย. คำศัพท์ย่อย : seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า(มะม่วง,ลิ้นจี่)

pray
(เพร) vt. สวดมนต์, อธิษฐาน, ขอร้อง, วิงวอน, ภาวนา, ขอได้โปรด. คำศัพท์ย่อย : prayingly adv.

wrong
(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปรกติ, ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม,เสีย, ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด คำศัพท์ย่อย : wronger n. wrongly adv. wrongness n.

hard
(ฮาร์ด) adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, ดุเดือด, เลว, ทนไม่ได้, เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เสียใจจริง ๆ, ใกล้, ใกล้ชิด,มากเกิน, ใกล้ชิด

gone
(กอน,โกน) adj. จากไป, ผ่านไป, ที่แล้ว, อดีต, สูญเสีย, หมดหวัง, ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์, ตายแล้ว, อ่อนแรง, ใช้หมดแล้ว, เยี่ยมยอด

ground
(เกราดฺ) n. พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, สถานที่, บริเวณ, เขต, เรื่องราว, หัวเรื่อง, ท้องน้ำ, ท้องทะเล, ก้นน้ำ, หลักฐาน, พื้นฐาน, เหตุ, ที่มั่น, หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น. v. กริยาช่อง ๒ และ ๓ ของgrind adj. บดเป็นผง, บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h

 

เกี่ยวกับ Westlife
เวสท์ไลฟ์ (Westlife) เป็นวงบอยแบนด์จากไอร์แลนด์ รวมวงเมื่อกรกฎาคม 1998 Westlife ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในไอร์แลนด์และอังกฤษ รวมถึงในยุโรป แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และ ออสเตรเลีย ล่าสุด Westlife เปิดตัวอย่างสวยงามกับซิงเกิลแรก "Home" ที่นำเพลงของไมเคิล บลูเบลย์มาทำ ใหม่ได้ไพเราะไม่แพ้ต้นฉบับ 
 ‘Face To Face’  คืออัลบั้มชุดที่ 7 หลังจากมีงานเพลงคัฟเวอร์เพลงเก่าของ The Rat Pack ออกมาเมื่อปีที่แล้ว และมี ‘Turnaround’ เป็นสตูดิโออัลบั้มล่าสุด เมื่อปี 2003 ‘Face To Face’ ยังคงสไตล์และตัวตนของ Westlife เอาไว้ด้วยเพลงรักซึ้ง ๆ และเพลงป๊อปที่มีจังหวะจะโคนไพเราะติดหู

งานโปรดักชั่นและการแต่งเพลงในชุดนี้แบ่งน้ำหนักเท่า ๆ กันระหว่างโปรดิวเซอร์คู่บุญ Steve Mac และ The Location โปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนที่เคยร่วมงานกับพวกเขาใน 2 อัลบั้มแรก (และโปรดิวซ์ให้กับ Britney Spears,  Backstreet Boys และ N Sync) ด้วย งานชุดนี้บันทึกเสียงที่ไอร์แลนด์ (บ้านเกิดของ WL) สวีเดน และลอนดอน

ซิงเกิลแรกคือเพลง ‘You Raise Me Up’ ที่นำเอาเพลงของ Josh Groban มาทำใหม่ ในสไตล์กอสเปลป๊อปแสนไพเราะ เนื้อหากินใจกับทำนองบัลลาดลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบกับเสียงของวงเครื่องสาย ให้ความรู้สึกอบอุ่นคลายหนาวเหมาะสำหรับอากาศช่วงหน้าหนาวในปลายปีอย่างนี้เป็นอย่างดี

 เพลง ‘She’s Back’ แต่งและโปรดิวซ์โดย Steve Mac เป็นเพลงป๊อปกลิ่นอายดนตรีฟังก์และดิสโก้ยุค 70’s น่าจะเป็นเพลงประจำปาร์ตี้ได้ดีอีกเพลงหนึ่ง ‘Amazing’ เพลงจังหวะสนุก ๆ เหมาะกับการโยกย้ายสะโพก ฝีมือของ The Location คือเพลงโปรดของ Kian ส่วน Shane นั้นชื่นชอบ Colour My World’ มากที่สุด

 นอกจากนั้น ในอัลบั้มชุดนี้ยังมีเพลงรีเมกอีก 3 เพลงคือ ‘Desperado’ งานเก่าของ The Eagles เมื่อปี 1973, ‘In This Life’ งานของศิลปินคันทรี่ป๊อป Collin Raye แต่ที่น่าจับตามองมากที่สุดคือ ‘When You Tell Me That You Love Me’ ที่ได้เจ้าของเพลงอย่าง Diana Ross มาร่วมร้องด้วย (เพลงนี้เคยถูกนำไปคัฟเวอร์โดย Dolly Parton และ Julio Iglesias) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sonybmg.co.th และ www.westlife.com

 

 
Go Back

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม