กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

Hot News-Inter “ UPDATE VISA FEE 2008 !!!”
วีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลีย และ ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าในแต่ละประเทศของปี 2008

ข่าวดีสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนชาวไทยจะได้สิทธิ ทำงาน Part-time ในประเทศออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงระบบการออกวีซ่าเพื่ออนุญาติให้นักเรียนไทยรับสิทธิ สามารถทำงานได้ใน ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
รัฐมนตรี กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ วุฒิสมาชิก คริส อีแวน กล่าวว่าที่ผ่านมานักเรียนไทยที่ต้องการ ทำงานในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน จะต้องทำการขออนุญาติเพื่อทำงาน Part-time ในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งภายใต้กฏใหม่นี้ นักเรียนไทยจะสามารถสมัครทำงาน Part-timeได้ทันทีที่เริ่มการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้ถึง 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์โดยไม่ต้องทำการสมัครขออนุญาติอีกครั้งเพื่อทำงาน

การเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะให้ความสะดวกแก่นักเรียนไทย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าโดยรวมแล้ว ในขณะเดียวกันจะเป็นในการเพิ่มพูนเสถียรภาพการบริหารบุคคลากรของกระทรวงด้วยเช่นกัน
ในการให้บริการนี้ค่าธรรมเนียมขอใบสมัครขอวีซ่านักเรียนคือ 450 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงการขออนุญาติทำงาน Part-timeในเวลาเดียวกัน และหากทำการเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าที่ผ่านมา รวมค่าธรรมเนียมการขออนุญาติทำงานในภายหลังแล้ว เป็นการลดรายจ่ายให้แก่ผู้สมัครได้ถึง 40 เหรียญออสเตรเลีย  ท่านวุฒิสมาชิก คริส อีแวนยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้ ทางกระทรวงยังได้ปรับปรุงการอนุมัติวีซ่าเพื่อให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กล่าวคือ ภายหลังการพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าแก่ผู้สมัคร จะไม่มีการติดแผ่นประทับวีซ่าในหนังสือเดินทางของนักเรียนไทยอีกต่อไป หมายถึงข้อมูลการให้อนุมัติจะถูกเก็บแบบอิเล็คโทรนิคและส่งไปยังศูนย์ข้อมูลและการให้บริการออนไลน์ของระบบ Entitlement Verification Online (VEVO) ในทันที

ข้อดีของการให้บริการโดยระบบนี้คือ ผู้ดำเนินการ หรือ หน่วยงานของรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้สมัคร สามารถตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติได้โดยสะดวก ซึ่งในปี 2550 ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติออกวีซ่านักเรียนแก่ผู้สมัครชาวไทยเป็นจำนวน 9,479 ราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ www.immi.gov.au/students/whats new.htm

ที่มาข้อมูล วุฒิสมาชิก คริส อีแวน ผู้นำฝ่ายรัฐบาลในวุฒิสภา
รัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าในประเทศต่างๆมีดังนี้

United Kingdom
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 6,435 บาท
ค่าซื้อดราฟท์ 35 บาท
(ซื้อได้ที่ vfs อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,225บาท
ค่าซื้อดราฟท์ 35 บาท
(ซื้อได้ที่ vfs อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์)

 

USA
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,454 บาท
ค่า pin code 408 บาท
(ซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ - ธนาณัติ สั่งจ่าย สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย)
ค่า sevis fee US$100 จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,454 บาท
ค่า pin code 408 บาท
(ซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ - ธนาณัติ สั่งจ่าย สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย)

 

Australia
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 14,600 บาท
ค่ายื่นที่ vfs ตึกไทยซีซี 535 บาท
ค่าซื้อดราฟท์ 35 บาท
(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ค่ายื่น 375 บาท)
*** กรณียื่น e-visa เสียเฉพาะ ค่าธรรมเนียมวีซ่า เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,450 บาท
ค่ายื่นที่ vfs ตึกไทยซีซี 535 บาท
ค่าซื้อดราฟท์ 35 บาท
(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ค่ายื่น 375 บาท)

 

New Zealand
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,000 บาท
ค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท
ซื้อได้ที่ธนาคารทุกแห่ง
สั่งจ่าย สถานฑูตนิวซีแลนด์ (กองตรวจคนเข้าเมือง)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,300 บาท
ค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท
ซื้อได้ที่ธนาคารทุกแห่ง
สั่งจ่าย สถานฑูตนิวซีแลนด์ (กองตรวจคนเข้าเมือง)

 

Canada
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,300 บาท
ค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท
ซื้อได้ที่ธนาคารทุกแห่ง - สั่งจ่ายสถานฑูตแคนาดา
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,600 บาท
ค่าซื้อแคชเชียร์เช็ค 35 บาท
ซื้อได้ที่ธนาคารทุกแห่ง - สั่งจ่ายสถานฑูตแคนาด

 

Switzerland
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า CHF55 (1,600 บาท)
เงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน
ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สถานฑูตในวันที่ยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า CHF55 (1,600 บาท)
เงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน
ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สถานฑูตในวันที่ยื่นวีซ่า

 

Germany
Student Visa
Visitor Visa

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 ยูโร ( 1,700 บาท )
เงินสด ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สถานฑูตในวันที่ยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร ( 2,900 บาท )
เงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน
ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สถานฑูตในวันที่ยื่นวีซ่า

 


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม