กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
11
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 minjo
3
อันดับที่ 3 mankittisak
3
อันดับที่ 4 ano608
1
อันดับที่ 5 kawiiny
1
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์

โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา (Master of Arts in Asia-Pacific Studies) หรือ โครงการ MAPS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แก่ผู้ที่สนใจ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เกี่ยวกับหลักสูตร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษาเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หลักสูตร Full-time ที่จัดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และใช้เวลาศึกษาประมาณ 1.5 ปี
 • หลักสูตรแรกของประเทศที่โฟกัสในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแท้จริง
 • จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตร MAPS คือ เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) ประกอบไปด้วยการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก
 • พบกับคณาจารย์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในห้องเรียนและโอกาสสัมนาต่างๆตลอดหลักสูตร
 • พบกับเพื่อนๆนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กิจกรรม networking และ โครงการประชุมสัมนาที่หลากหลายทั้งในประเทศและโอกาสไปพรีเซ็นต์ในต่างประเทศ
 • เพิ่มเติมด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะในการหางานก่อนเรียนจบ “Career Development Program” เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการหางานทั้งกับภาครัฐ เอกชน โดยผู้ให้คำปรึกษาจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมสมัครงานและโอกาสในสัมภาษณ์งานก่อนเรียนจบ! เกี่ยวกับทุนการศึกษา
 • ทุนการศึกษาละเว้นค่าลงทะเบียนและค่าทำเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 18 เดือน
 • ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า คัดเลือกทุนตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังในการยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษา (first-come-first-serve basis)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนปริญญาตรี ระดับชั้นปี 4 เทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน
 2. สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชา Master of Arts in Asia-Pacific Studies
 3. ผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด คือ TU-GET 550 (หากผู้สนใจต้องการใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เพื่อเทียบคะแนน กรุณาสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโดยตรง ทาง email ที่ tasc@tu.ac.th หรือ 02-564-3129)
เอกสารประกอบการขอรับทุน
 1. ใบสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
 2. ใบรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Official Transcript) หรือผู้สมัครขอรับทุนกำลังเรียนปริญญาตรี ระดับชั้นปี 4 เทอมสุดท้าย สามารถส่งใบเกรด (Academic Record) ล่าสุดและใบคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนได้
 3. ใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ
 4. เอกสารอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
การสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ MAPS นี้ ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.maps-tu.org แล้วส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121

หรือสามารถส่งเอกสารทาง Email ในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ tasc@tu.ac.th ระบุหัวเรื่องว่า
สมัครเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาโครงการ MAPS (cc. ที่ j.thanyawee@gmail.com) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา
สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-564-3129
แฟกซ์. 02-564-2849
Email: tasc@tu.ac.th, j.thanyawee@gmail.com
Website: www.maps-tu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/mapsthammasat?ref=hl

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2015 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม