User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

Counter Service

การสอบแอดมิสชันส์,Admission 2552,A-NET 2552,O-NET2552,กวดวิชาฟรี,เฉลยข้อสอบเอเน็ท,เฉลยข้อสอบ admission 51

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

การสอบแอดมิสชันส์,Admission 2552,A-NET 2552,O-NET2552,กวดวิชาฟรี

รายละเอียดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้กำหนดปฏิทินการทดสอบศักยภาพทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบศักยภาพทางวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 เรียบร้อยแล้วดังนี้ รับสมัครทางเว็บไซต์ www.niets.or.th วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2551 ชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2551 ส่วนตารางการสอบ วันที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ GAT เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 1 หรือการวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ PAT 2 หรือศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 3 หรือศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศผลสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2552

ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า ข้อสอบ GAT จะเป็นเรื่องของการวัดการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วน PAT จะเป็นการวัดเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนต่อร่วมกัน โดยข้อสอบ GAT และ PAT จะมีทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็มอย่างละ 300 คะแนน ทั้งนี้ สทศ.จะจัดการทดสอบดังกล่าวปีละ 3 ครั้ง ราวเดือนมกราคม พฤษภาคม และธันวาคม ซึ่งนักเรียนจะสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้เพื่อเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด และคะแนนที่ได้จากการสอบแต่ละครั้งจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการทดสอบดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

“สำหรับการจัดอันดับสถานศึกษาที่ได้รับคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET รวม 5 วิชา ระหว่างปีการศึกษา 2548-2550 ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 20 อันดับนั้น สทศ.ทำเพื่อให้กำลังใจและได้มีการส่งเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเหล่านั้น แล้ว และเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่า ควรส่งลูกหลานไปเรียนที่ไหนดี” ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของศธ. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบตารางทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2551 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นำเสนอดังนี้ ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และม.6 สอบวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2552

ข้อสอบโอเน็ท,กวดวิชา,ห้องสอบออนไลน์,ติวออนไลน์,การสอบแอดมิสชันส์

ปฏิทินกำหนดการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต
ปีการศึกษา 2551

10 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2551
โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนรอบที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
15 ก.ค. – 31 ส.ค. 2551
ศูนย์สอบส่งรายชื่อสนามสอบและจำนวนห้องสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ.
1 – 15 พ.ย. 2551
โรงเรียนแก้ไขข้อมูลรอบสุดท้ายบนเว็บไซต์
15 ก.ค. – 15 พ.ย. 2551
ศูนย์สอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนและสนามสอบครั้งสุดท้าย
1 – 15 พ.ย. 2551
นักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
5 ม.ค. 2552
สทศ. กำหนดเลขที่นั่งสอบให้ผ่านเว็บไซต์ สทศ.

ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

วิชาภาษาไทย
เวลา 08.30-9.30 น.

คณิตศาสตร์
เวลา 10.00-11.00 น.

วิทยาศาสตร์
เวลา 11.30-12.30 น.

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

ภาษาไทย
เวลา 08.30-09.30 น.

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 13.00-15.00 น.

สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 08.30-10.30 น.

คณิตศาสตร์
เวลา 11.30-13.30 น.

ภาษาอังกฤษ
เวลา 14.30-16.30 น.

สอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552

ภาษาไทย
เวลา 08.30-10.30 น.

วิทยาศาสตร์
เวลา 11.30-13.30 น.

สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา
14.30-16.30 น.

ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2552 ประกาศผล วันที่ 8 เมษายน 2552 ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2552

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551

  1. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  3. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  5. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
  6. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


การสอบแอดมิสชันส์,Admission 2552,A-NET 2552,O-NET2552,เฉลยข้อสอบ Admission, ทดลองกวดวิชาฟรี ที่ Kanzuksa.com
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2018 Kanzuksa.com