กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Japan > Chiba Institute of Science - 04 / 02 / 2552

Chiba Institute of Science
“เรียนคณะวิทยาศาสตร์แบบมีระดับที่ญี่ปุ่น”

สวัสดีค่ะ! เรียนต่ออินเตอร์ฉบับนี้เราได้ข้อมูลดีๆจากทาง Mainichi Academic Group มานำเสนอสถาบันชั้นนำของญี่ปุ่น หากน้องๆเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือ เภสัชกรรม นี่เลยค่ะต้องมาเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะที่นี่มีทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโอกาสทางการเรียนที่ก้าวหน้าเพื่อต่อยอดในการทำงานและยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับของประเทศญี่ปุ่นอย่างดี ฉะนั้น ก่อนไปเรียนที่ Chiba Institute of Science เรามารู้จขักสถาบันแห่งนี้กันให้มากขึ้นอีกนิดกันดีกว่านะคะ 
Chiba Institute of Science ตั้งอยู่ในเขตเมืองโชวชิ
จังหวัดจิบะ เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในเครือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ โอกายามา และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนด้านสาขาการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต ซึ่งทำให้
ที่นี่มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้ และเป็นผู้บุกเบิกในด้านสาขานี้

     การเรียนที่ใช้เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่สามารถเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของโลก และลดความเสี่ยงในด้านต่างๆที่เรา
จะต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ภัยทางธรรมชาติต่างๆ การทำลายธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่บั่นทอนธรรมชาติ ในโลกที่นับวันยิ่งมีแต่ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
      ในคณะบริหารจัดการความเสี่ยง นักเรียนจะได้เรียนทั้งเนื้อหาทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อที่จะได้สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาล แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านโรงเรียน, โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนอีกด้วย

WHY STUDY HERE???
*จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

0จัดสอนในสองสาขาใหญ่ซึ่งเริ่มเปิดเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น คือ
      1. สาขาเภสัชกรรม (Faculty of Pharmaceutical Sciences)
         ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น สาขาเภสัชกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
      2. สาขาบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต (Faculty of Risk and Crisis Management)  ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น สาขาระบบการป้องกันภัยภิบัติ, สาขาระบบความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และสาขาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
0เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามของเมือง
     โชวชิ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

หลักสูตรการเรียนในคณะสาขาบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
0สาขาระบบการป้องกันภัยภิบัติ : ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดิน
     ไหว, การเกิดไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิด ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
     อันรวดเร็ว และอีกทั้งยังศึกษาป้องกัน และดูแลรักษาความ
     ปลอดภัย
0สาขาระบบความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม : ศึกษา และเรียนรู้
     การป้องกันในเรื่องเกี่ยวกับการร้อนขึ้นของอุณหภูมิโลก, สารพิษ
     ในอากาศ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ออากาศ, น้ำ และ
     อาหาร
0สาขาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และภายใต้ภาวะ
     วิกฤต
: หลักสูตรที่นำไปสู่การศึกษาขีดจำกัดของภัยพิบัติต่างๆ
     โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในองค์กร อีกทั้งยังศึกษา
     แนวคิด และทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับ
     มวลมนุษยชาติ

     โดยทั้ง 3 สาขานี้จะให้นักเรียนได้ศึกษาถึงทฤษฎี และแนวคิด ของการจัดการความเสี่ยง และการเตรียมพร้อมอย่างเร่งด่วน และ
รวดเร็ว ไม่เพียงแต่เรียนแต่ทางด้านทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังมีภาคปฎิบัติ อาทิเช่น ลงพื้นที่โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย

 

0

 

0

 

สาขาเภสัชกรรม

เทอมแรก

เทอมที่ 2

รวม (เยน)

 

 

 

 

 

ค่าสมัคร

300,000

-

300,000

 

 

 

 

 

ค่าเล่าเรียน

610,000
(600,000)

610,000
(600,000)

1,220,000
(1,200,000)

 

 

 

 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

200,000

200,000

 

 

 

 

 

ค่าอุปกรณ์กิจกรรม

225,000
(175,000)

225,000
(175,000)

450,000
(350,000)

 

 

 

 

 

รวม

1,135,000 (1,075,000)

1,035,000 (975,000)

2,170,000 (2,050,000)

 

 

0

 

0

ใน ( ) คือค่าเล่าเรียนของคณะวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

0

 

0

 

สาขาบริหารจัดการความเสี่ยง
และจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต

เทอมแรก

เทอมที่ 2

รวม (เยน)

 

 

 

 

 

ค่าสมัคร

250,000

-

250,000

 

 

 

 

 

ค่าเล่าเรียน

425 ,000

425 ,000

850,000

 

 

 

 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

150,000
(100,000)

150,000
(100,000)

 

 

 

 

 

ค่าอุปกรณ์กิจกรรม

175 ,000
(150,000)

175 ,000
(150,000)

350,000
(300,000)

 

 

 

 

 

รวม

850,000
(825,000)

750,000
(675,000)

1,600,000
(1,500,000)

 

 

0

 

0

ใน ( ) คือค่าเล่าเรียนของสาขาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
ราคานี้ยังไม่ได้รวมถึงโน็ตบุคที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ซื้อด้วย ( ประมาณ 200, 000 เยน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 0เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ปวช., ปวส. หรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดือนมีนาคม
  • 0เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา (ที่มีหลักสูตร 2 ปี ขึ้นไป และมีเวลาเรียนโดยรวมมากกว่า
         1700 ชม.) หรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดือนมีนาคม
  • 0ผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 3 หรือจะจบชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษาเดือนมีนาคม
  • 0ผู้ที่มีความรู้เทียบเท่ากับข้อกำหนดดังกล่าว โดยผ่านก ารยอมรับจากทางมหาวิทยาลัย
  • 0สำหรับนักเรียนต่างชาติ จะต้องผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
         หรือผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

CONTACT INFORMATION FOR ADMISSION
03 Shiomi-cho, Choshi, Chiba 288-0025 Japan
0โทรศัพท์ 0120-919-126
0โทรสาร 0479-30-4546
0โฮมเพจ http://www.cis.ac.jp
0E-mail: jim@edu.kake.ac.jp
สนใจไปเรียนที่นี่ติดต่อได้กับที่ Mainichi Academic Group
Website: http://www.mainichiacademicgroup.com

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม