กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ทุน AIT (OTM) Professional Master of Engineering Degree in OFFSHORE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
Website: www.set.ait.ac.th/otm

ทุน OTM หรือ ทุน Professional Master of Engineering Degree in OFFSHORE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ของ สถาบัน AIT เป็นโครงการปริญญาโทวิชาชีพ Offshore Technology & Management ร่วมกับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ มอบทุนเรียนฟรี หลักสูตร Professional Master of Engineering Degree in OFFSHORE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (OTM) ได้รับการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยการประสานงานของรัฐบาลไทย เพื่อออกแบบให้เป็นสหวิชาการโดยให้น้ำหนักกับภาคปฎิบัติในอุตสาหกรรมจริง (interdisciplinary and application-oriented)
โครงการนี้ มีศักยภาพในการจะพัฒนาเป็นขุมความรู้ของภูมิภาค (regional knowledge hub) โดยความร่วมมือโดยเท่าเทียมกันของ 3 ภาค คือ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล บุคลากรฃั้นนำของอุตสาหกรรมนี้ จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านความรู้หลัก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติในโลกที่ไร้พรมแดนในยุคนี้
โครงการหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพหนึ่งปี จะเป็นคำตอบของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาครวมทั้ งประเทศไทยในระยะยาว โครงการนี้ ตั้งขึ้นสำหรับวิศวกรและนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีความต้องการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ โดยไม่ต้องลางานถึง 2 ปีเหมือนหลักสูตรปริญญาโทโดยทั่วไป และโดยที่หลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้ สถาบันเอไอทีจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องรับภาระในบทบาทนี้ตามพันธกิจของสถาบันฯแต่ดั้งเดิม โดยสถาบันฯมีบทบาทได้ดำเนินการในบทบาทนี้ เป็นเวลา 48 ปีแล้ว
หลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพนี้ สำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เรียนที่สถาบันเอไอที 2 ภาคการศึกษา และไปฝึกงานต่างประเทศอีก 2 เดือนครึ่ง สำหรับผู้ประสบการณ์ไม่ถึง 3 ปี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งปกติจะใช้เวลารวมเกือบ 2 ปี
หลักสูตรนี้เน้น (1) Geoexploration and Petroleum Geoengineering; (2) Offshore Structural Design and Construction; and (3) Offshore Operation and Management
สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพดี บริษัทขุดเจาะน้ำมันและออกแบบก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันข้ามชาติ จำนวน 10 บริษัท พร้อมให้ทุนเรียนฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายขณะเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อจบแล้วนักศึกษาพร้อมจะเข้าร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้ สนใจขอรับทุน ท่านต้องสมัครในช่วงเดือน 15 มิถุนายน เพื่อให้ทันเข้าเรียนในเดือนสิงหาคม
สามสายวิชาชีพ (Three Career Tracks)
โครงการปริญญาโทวิชาชีพนานาชาติสหวิชาเทคโนโลยีและการจัดการแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซโพ้นทะเล ประกอบด้วยสามสาขาวิชาย่อยในส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ำด้านการสำรวจและผลิต (Upstream E&P sector) ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 2 คือ
• Geoexploration and Petroleum Geoengineering (GEPG),
• Offshore Structural Design and Construction (OSDC),
• Offshore Operation and Management (OOM).
หลักสูตร
OTM วิชาชีพ เป็นหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติแห่งแรกของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านทัพยากรมนุษย์ระดับสุงในภาคอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิต หลักสูตรได้ถูกออกแบบโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน จึงมีความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาโทปกติโดยทั่วไป หลักสูตรพิเศษนี้เปิดช่องให้เกิดความคล่องตัว ในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน โดยประกอบด้วยวิชาพื้นฐานต่างๆในสถาบันเอไอที และวิชาที่ออกแบบใหม่ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค คณาจารย์จึงประกอบด้วยอาจารย์นานาชาติของสถาบันและจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการนี้จากประเทศซีกตะวันตก รวมทั้ง อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชา ติต่างๆในภูมิภาคนี้
นอกจาก OTM หลักสูตรวิชาชีพ ที่ใช้เวลาเรียน 1 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี OTM ยังเปิดหลักสูตรปริญญาโทปกติ ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ หรือผู้ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย
หุ้นส่วนและผู้ร่วมมือในการจัดตั้ง OTM
โครงการหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษานานาชาติ ดังนี้
ภาคการศึกษา OTM ได้มีบ้นทึกความเข้าใจในความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนี้ คือ สถาบัน ITC แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย City University of London มหาวิทยาลัย Stockholm University สถาบัน TPA (Total Professors Association) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Vietnam National Universities, Hanoi University of Mining and Geology (Vietnam), Western Australia University
ภาคอุตสาหกรรม OTM ได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมจากการประสานงานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้แก่ PTT Exploration and Production Public Co., Ltd., Chevron Thailand Exploration and Production Ltd., CUEL Limited, Thai Nippon Steel Engineering and Construction Corporation Ltd., Worley Parsons (Thailand) Ltd., Technip Engineering (Thailand) Ltd., Foster Wheeler International Corporation, Bechtel Corporation, Pearl Oil Ltd., Palang Sophon Ltd., Index International, Petro Vietnam,
ภาครัฐบาลและองค์กรวิชาชีพ OTM ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ผ่านทางคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทางด้านทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย และ ผ่านทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในการสนับสนุนให้มีจัดตั้งโครงการ OTM และจากองค์กรวิชาชีพ คือ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้การจัดตั้ง OTM เป็นจริง และองค์กรอื่นๆ ได้แก่ Vietnam Petroleum Institute (VPI), European Association of Engineers & Geoscientists (EAGE), Japan Association of Exploration & Geophysics (SEGJ), Engineering Institute of Thailand (EIT), Geological Society of Thailand, Vietnam Association of Geophysics
โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาในโครงการหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพนานาชาติ OTM ใช้เวลาศึกษา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ภาควิชา (semester) และหนึ่งภาคการฝึกงาน (internship) โดยสองภาคการศึกษา จะต้องลงวิชาในหลักสุตรจำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต โดยจะต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนภาคการฝึกงาน นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานในองค์กรต่างประเทศตามที่โครงการจัดให้ ใช้เวลา 10 อาทิตย์ และจะต้องทำรายงานส่ง เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ จึงจะจบการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันกำหนดไว้ด้วย
คุณสมบัติของนักศึกษา
นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าโครงการปริญญาวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธา เครื่องกล อุตสาหกรรม ปิโครเลียม ธรณีฟิสิคส์ เป็นต้น
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ สามารถเข้าศึกษา OTM ในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยต้องทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม)
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ เทียบเท่า
ทุนการศึกษา
นักศึกษาที่เป็นพนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ สามารถขอทุนผ่านทางผู้บริหารบริษัท โดยยื่นใบสมัครซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโครงการ
เนื่องจากการขาดแคลนอย่างมากของนักวิชาชีพในอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมจึงพร้อมจะให้ทุนการศึกษาแบบผูกพัน (Bond Industrial Scholarships) เพื่อให้สถาบันเอไอที ช่วยคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งเป็นวิศวกรหรือนักธรณีฟิสิคส์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการเปลี่ยนวิชาชีพเดิม ไปสู่วิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าอาชีพวิศวกรรมอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้ทุนอุดหนุนการศึกษารวมค่ากินอยู่ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้จบการศึกษาโดยทุนนี้ จะต้องเข้าทำงานกับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสองเท่า
สำหรับผู้จบใหม่ หรือ ผู้สมัครเรียนอิสระ ท่านอาจขอทุนการศึกษาบางส่วนของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship http://www.ait.ac.th/interimpage/ait_visitor/Admissions/announce/rtg.asp) เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ OTM รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก www.set.ait.ac.th\otm
ค่าเล่าเรียน
- สำหรับหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพ OTM มีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน 2 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 520,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานต่างประเทศ 10 อาทิตย์ รวมค่าเดินทาง 320,000 บาท
รวมทั้งหมด 840,000 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในขณะศึกษาที่สถาบันเอไอที 9 เดือน ประมาณ 108,000 บาท และขณะอยู่ต่างประเทศ 10 อาทิตย์ เป็นเงินประมาณ 180,000 บาท เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)
ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณนวลจันทร์ 0 2524 5574 หรือ ทางอีเมล์ otm@ait.ac.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.set.ait.ac.th/otm

 

UTCC SCHOLARSHIP
Website: http://www.utcc.ac.th/scholarship/

UTCC Scholarship หรือ University of the Thai Chamber of Commerce เป็นทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษาแต่ละปีซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้ทุนกับนักศึกษาไทยจำนวนปีละ 9 ทุนด้วยกันอันได้แก่ สาขาการบัญชี ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น วิทยาศาสตร์ และ สาขานิเทศศาสตร์
คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาเอก จำนวนทุนที่เปิดรับ 5 ทุน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก จำนวนทุนที่เปิดรับ 1 ทุน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ระดับปริญญาโทควบเอก หรือ เอก จำนวนทุนที่เปิดรับ 1 ทุน
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/วารสารศาสตร์/โฆษณา/การประชาสัมพันธ์ ระดับปริญญา เอก จำนวนทุนที่เปิดรับ 2 ทุน รวมทั้งสื้น 9 ทุน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer–Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครสอบ
 • ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก
  - ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D =1, F = 0 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  - ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 หรือร้อยละ 81.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • กรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นผู้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ หรือผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว จะต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว ภายในวันที่สมัคร
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

 • การรับสมัครครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคมของทุกปีการศึกษา
 • การรับสมัครครั้งที่ 2 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา

เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer–Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 จำนวน 1 ชุด โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครสอบ
 • สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่เคยสอน และ/หรือ เพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบทุนได้คนละ 1 สาขาวิชา เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครสอบไว้อีกไม่ได้
- ในการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้วปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยฯจะยกเว้นการแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ (ทั้งสองระดับการศึกษา)
1.2 ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไข
การสอบและเกณฑ์การตัดสิน
การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะใช้วิธีประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาเป็นอาจารย์ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวันสอบมีดังนี้

 • สอบข้อเขียน : วิชาเชาว์ปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ (Aptitude Test)
 • สอบสัมภาษณ์ : โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.
 • ประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยจะประกาศรายชื่อทาง เว็บไซต์ที่ www.utcc.ac.th หากผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปของทุนของคณะนั้น และยังมิได้รับทุนใดๆ ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน ทั้งนี้ ต้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม    ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2697 6897  E-mail : academic@utcc.ac.th   www.utcc.ac.th/scholarship

 

ทุน BANK (ธนาคารกรุงไทย) ต่อ ป.โท
Website: http://www.ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทยให้ทุนพนักงาน-บุคคลภายนอกเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ใน 7 สาขาวิชาจำนวน 12 ทุน เปิดรับสมัครรับทุนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ทุนเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศจากธนาคารกรุงไทยนี้มีเกือบทุกปีซึ่งแต่ละปีนั้นมีจำนวนทุนที่มอบให้หลากหลายสาขาด้วยกัน สำหรับจำนวนทุนที่มอบในแต่ละปีนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงต้องเข้าตวรจดูในเว็บไซต์ของทางธนาคารเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละปีการศึกษาของทุนนั้น ๆ 
ทุนของ KTB Bank นั้นทางผู้บริหารอาวุโสมีวิสัยทัศน์การเป็น The Convenience Bank หรือธนาคารแสนสะดวก ทั้งในด้านช่องทางการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในส่วนของบุคลากรนั้น ธนาคารมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ทุนกับพนักงานและบุคคลภายนอก ศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ สำหรับในปี 2551 ธนาคารจะให้ทุนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศจีน จำนวน 12 ทุน
          สำหรับทุนที่ให้ในปีนี้นั้น แบ่งเป็นสาขาวิชา Finance จำนวน 3 ทุน Financial Engineering, Accounting, Marketing สาขาวิชาละ 2 ทุน สาขาวิชา Operational Research, Business Law, Human Resource Management สาขาวิชาละ 1 ทุน โดยให้ทุนทั้งผู้ที่กำลังศึกษาหรือได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด และสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
ติดต่อข้อมูลเรื่องทุนได้ที่:
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ : 0 2255 2222 โทรสาร : 0 2255 9391-3  กรุงไทยโฟน : 1551
ธนาคารเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีดังนั้นผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ทั้งรายละเอียดการให้ทุน รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด และ Download ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ktb.co.th

 

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม UCEWebsite: http://www.ucethailand.com
            UCE หรือ Universal Cultural Exchange Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง UCE กับโรงเรียนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก โดยต่างฝ่ายต่างไม่แสวงหากำไรต่อกัน ทั้งนี้ เยาวชนไทยอย่างน้อยปีละ 12 คน จะได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด และเยาวชนไทยอีกจำนวนหนึ่งจะเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือมีค่าใช้จ่ายในราคาทุน
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษและข้อสอบความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและเมื่อนำคะแนนมาจัดลำดับแล้วอยู่ภายในลำดับของประเทศที่เปิดรับและแม้เป็นผู้สอบได้แล้วผู้จะเข้าร่วมโครงการจะต้องทำความเข้าใจหลักการและกฎระเบียบต่างๆของโครงการ เพื่อความปลอดภัยและการรักษาชื่อเสียงของประเทศชาติ
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
            1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  100 คะแนน  (เวลา 09.00 -11.00 น.)    
-choice 4 ตัวเลือก  (90 คะแนน)  เช่น grammar & structure,  vocabulary ,  reading, completion - essay  1 เรื่อง  (10 คะแนน)    
2. ข้อสอบวิชาความเหมาะสม   การคิดใช้เหตุผล 100 คะแนน     
- ความรู้ทั่วไป  ทัศนคติ  ไหวพริบ  (เฉพาะส่วนนี้เป็นภาษาไทย)
- ทดสอบทักษะการฟัง  Listening Test
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  (อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้เข้าห้องสอบได้เท่านั้น)
 1)   ปากกาลูกลื่น    2)  น้ำยาลบคำผิด     3)  บัตรสอบ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเยาวชนยูซีอี (แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) เลขที่ 16 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 0375-7

 

ทุน ERASMUS ศึกษาระดับปริญญาโทและทุนสำหรับนักวิชาการในโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus Programme)
Website:http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/index_en.html

โครงการอีราสมุส มุนดุส ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนสำหรับนักวิชาการในสาขาต่างๆ เป็นหลักสูตรร่วมภายใต้หลักสูตรปริญญาโทอีราสมุส มุนดุส ซึ่งมีกลุ่มมหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นผู้เปิดสอน นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มเติมเป็นพิเศษให้แก่ประเทศไทยโดยเฉพาะอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยระดับปริญญาตรีหรือปริญญาเอก ในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนสำหรับนักวิชาการสำหรับปีการศึกษา 2549 จำนวน 57 หลักสูตร โดยตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ทีเวปไซด์
ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
            ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป* ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้เช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตร สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการต้องมีประสบการณ์การสอนและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาหรือทำงานในยุโรปเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี   (ควรมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL)
กำหนดปิดรับสมัคร
กำหนดปิดรับสมัครของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการกำหนดของมหาวิทยาลัยในยุโรป ซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานของแต่ละหลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในยุโรปที่เป็นผู้ประสานงานของหลักสูตรนั้นๆ โดยเงื่อนไขในการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกัน เช่น ผลการเรียน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
 • มหาวิทยาลัยในยุโรปดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนของตน
 • มหาวิทยาลัยในยุโรปเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและรายชื่อสำรองแก่คณะกรรมาธิการยุโรป

มหาวิทยาลัยในยุโรปจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส โดยดูจากประวัติ คุณสมบัติทางการศึกษาและวิชาการ แรงจูงใจ หนังสือรับรอง ทักษะด้านภาษา และอื่นๆ จากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจะยืนยันผลการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัย
การให้ทุน
ผู้ได้รับทุนระดับปริญญาโทจะต้องไปศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของแต่ละหลักสูตรในยุโรปไม่น้อยกว่า 2 มหาวิทยาลัย รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ส่วนนักวิชาการจะต้องไปทำวิจัยหรือทำการสอนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะเริ่มทำการเรียนการสอนในเดือนกันยายนของทุกปี
ทุนการศึกษาและทุนวิจัยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
B-1049 Bruxelles/Brussels
อีเมล์: EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int
โทรสาร  +32 (0) 2 296 32 33
ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป 25 ประเทศ (สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม  ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก สวีเดน กรีซ ฟินแลนด์ ออสเตรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวัก สโลวีเนีย)  สมาชิกเขตการค้าเสรี       (ไอซ์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ และนอร์เวย์)  และประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกสหภาพ ยุโรป (บัลแกเรีย โรมาเนีย และตุรกี)
รายชื่อหลักสูตรปริญญาโทภายใต้โครงการอีราสมุส มุนดุส
1. IMRD – Erasmus Mundus International Master of Science in Rural Development (2 ปี)
http://www.agri-econ.ugent.be/IMRD  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universiteit Gent - BELGIUM
2. tropEd – European Master of Science Programme in International Health (1 ปี) http://erasmusmundus.troped.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Charité University Medical School Berlin – GERMANY
3. European Masters Program in Computational Logic (2 ปี) http://www.computational-logic.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Dresden University of Technology - GERMANY
4. Master der Europäischen Rechtspraxis (2 ปี)
http://www.jura.uni-hannover.de  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Hannover - GERMANY
5. CoMundus – European Master of Arts in Media, Communication and Cultural Studies (1 ปี 6 เดือน)
http://www.comundus.net  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Kassel - GERMANY
6. NOHA MUNDUS – European Masters Degree in International Humanitarian Aid (1 ปี 6 เดือน)
http://www.noha.deusto.es  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Deusto - SPAIN
7. MSc EF Master of Science in European Forestry (2 ปี)
http://gis.joensuu.fi/mscef  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Joensuu - FINLAND
8. EURO-AQUAE – Euro Hydro-Informatics & Water Management (2 ปี)
http://www.euroaquae.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Nice-Sophia Antipolis - FRANCE
9. International Master in Quaternary and Prehistory (2 ปี)
http://www.unife.it/progetti/erasmusmundus  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Ferrara - ITALY
10. EuMI – European Master in Informatics (2 ปี)
http://www.eumi-school.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Trento - ITALY
11. European Master in Law and Economics (1 ปี)
http://www.emle.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Erasmus University Rotterdam - NETHERLANDS
12. HEEM – European Masters Degree in Higher Education (2 ปี)
http://www.uv.uio.no/hedda  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Oslo - NORWAY
13. European Joint Master in Water and Coastal Management (1 ปี 6 เดือน)
http://www.ualg.pt/eumscwcm  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of the Algarve - PORTUGAL
14. EMMS – Joint European Masters Programme in Materials Science (2 ปี)
http://www.tuhh.de/eciu-gs/pro_joint_mat.html  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universidade de Aveiro - PORTUGAL
15. EMCL – European Masters Clinical Linguistics (1 ปี 3 เดือน)
http://www.emcl-mundus.com  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universität Potsdam - GERMANY
16. MERIT – Masters in Research in Information Technologies (2 ปี)
http://www.tsc.upc.es/merit  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universitat Politécnica de Catalunya - SPAIN
17. MEEM – Mechanical Engineering Erasmus Mundus Masters Course (2 ปี)
http://www.emmme.com  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon – FRANCE
18. ALGANT – Algebra, Geometry and Number Theory (2 ปี)
http://www.math.u-bordeaux.fr/ALGANT  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • UFR Mathématiques et Informatique/ Université Bordeaux 1 - FRANCE
19. MEEES – Masters in Earthquake Engineering & Engineering Seismology (1 ปี 8 เดือน)
http://www.meees.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Pavia - ITALY
20. SpaceMaster – Joint European Master in Space Science and Technology (2 ปี) 
http://www.luth.se/spacemaster  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Luleå tekniska universitet - SWEDEN
21. Master of Applied Ethics (1 ปี) 
http://www.liu.se/ffk/eng/maefolder/index.html  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Linkopings Universiteit - SWEDEN
22. EMM-Nano.  Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology (2 ปี
http://www.emm-nano.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Katholieke Universiteit Leuven - BELGIUM
23. MA SEN, Special Education Needs (1 ปี 2 เดือน) 
http://www.roehampton.ac.uk/pg/emsen  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Roehampton University - UNITED KINGDOM
24. European Master in Global Studies (2 ปี) 
http://www.uni-leipzig.de/zhs/erasmus_mundus  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universität Leipzig - GERMANY
25. GEM: Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (1 ปี 6 เดือน)
http://www.gem-msc.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - NETHERLANDS
26. Erasmus Mundus MA – Journalism and Media within Globalisation: The European Perspective (2 ปี)
http://www.mundusjournalism.com  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Aarhus Universitet - DENMARK
27. Master of Industrial Mathematics (2 ปี
http://www.win.tue.nl/esim  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Technische Universiteit Eindhoven - NETHERLANDS
28. Master Mundus: Crossways in European Humanities (2 ปี)
http://www.mastermundushumanities.tk  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Université de Perpignan - FRANCE
29. MSc in Network and e-Business Centred Computing (1 ปี 6 เดือน
http://www.erasmusmundus.it  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • University of Reading - UNITED KINGDOM
30. European Master’s Course in Aeronautics and Space Technology (2 ปี)
http://www.aerospacemasters.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Università degli studi di Pisa - ITALY
31. AMASE: Joint European Master’s Programme in Advanced Materials Science and Engineering (2 ปี
http://www.amase-master.net  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universität des Saarlandes - GERMANY
32. Master International “Vintage”, Vine, Wine and Terroir Management (2 ปี)  
http://www.vintagemaster.com  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers - FRANCE
33. MESPOM: Environmental Science, Policy and Management (2 ปี)  
http://www.mespom.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Lund Universitet - SWEDEN
34. EUROMIME: Master européen en Ingénierie des Médias pour l’Education (2 ปี)
http://www.euromime.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Université de Poitiers - FRANCE
35. EMDAPA – Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (1 ปี
http://www.kuleuven.ac.be/thenapa/education/index.htm  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Katholieke Universiteit Leuven - BELGIUM
36. SEFOTECH.nut: European MSc Degree in Food Science, Technology and Nutrition (1 ปี 6 เดือน) 
http://extern.kahosl.be/dvo/sefotech  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - BELGIUM
37. AGRI MUNDUS – Sustainable Development in Agriculture Masters Course (2 ปี)
http://www.natura.czu.cz/agrismundus  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes - FRANCE
38. ATOSIM : Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Biomolecular Systems (1 ปี)
http://www.erasmusmundus-atosim.cecam.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Ecole Normale Superieure de Lyon - FRANCE
39. CoDe – joint European Master in Comparative Local Development (1 ปี 6 เดือน)
http://www.mastercode.unitn.it  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Università degli Studi di Trento - ITALY
40. EMIN – Economics and Management of Network of Network Industries (2 ปี)
http://www.upcomillas.es/emin  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universidad Pontificada Comillas de Madrid - SPAIN
41. EUROCULTURE (1 ปี 4 เดือนhttp://www.rug.nl/let/onderwijs/internationalestudies/euroculture/erasmusmundus
มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Rijksuniversiteit Groningen - NETHERLANDS
42. Europubhealth – European Public Health Master (2 ปี)
http://www.europubhealth.org/html/accueil  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Ecole Nationale de la Santé Publique - FRANCE
43. FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (2 ปี)
มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universiteit Gent - BELGIUM
44. IMIM : International Master in Industrial Management (2 ปี)
http://www.imim.polimi.it  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universidad Politecnica de Madrid - SPAIN
45. M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration (1 ปี)
http://webhost.ua.ac.be/eitei  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universiteit Antwerpen - BELGIUM
46. MA LLL – European Master in Lifelong Learning: Policy and Management (2 ปี)
http://www.dpu.dk/malll  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Danmarks Paedagogiske Universitet - DENMARK
47. Master of Bioethics (1 ปี)
http://www.masterbioethics.org/index.html  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Katholieke Universiteit Leuven - BELGIUM
48. M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion (2 ปี) 
http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Université Picardie Jules Verne - FRANCE
49. Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies (2 ปี)
มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Ecole Normale Superieure de Cachan - FRANCE
50. MSPME, Masters in Strategic Project Management (European) (1 ปี 4 เดือน)
http://www.mspme.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Heriot-Watt University - UNITED KINGDOM
51. NordSecMob – Master’s programme in Security and Mobile Computing (2 ปี)
http://www.tkk.fi/Units/CSE/NordSecMob/index.html  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Teknillinen korkeakoulu - FINLAND
52. PHOENIX EM Dynamics of Health and Welfare (2 ปี)
http://mundus-healthwelfare.ehess.fr  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - FRANCE
53. Erasmus Mundus Masters in Photonics (2 ปี)
http://www.master-photonics.org  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universiteit Gent - BELGIUM
54. QEM: Models and Methods of Quantitative Economics (2 ปี)
http://erasmus-mundus.univ-paris1.fr  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - FRANCE
55. SUTROFOR – Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Masters Course (2 ปี)
http://www.sutrofor.net  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Den Kgl. Veterinaer-og Landbohøjskole - DENMARK
56. VIBOT – European Master in Vision and Robotics (2 ปี)
http://vision.u-bourgogne.fr/masters/vibot  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Université de Bourgogne/Centre Universitaire Condorcet - FRANCE
57. WOP-P – Master on Work, Organisational and personnel Psychology (2 ปี)
http://www.uv.es/erasmuswop  มหาวิทยาลัยผู้ประสานงาน • Universitat de València – SPAIN
* ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

 

ทุนโครงการ Education First (EF)
Website: http://www.ef.com

ทุน EF เป็นทุนขององค์กรสอนภาษาและการบริการศึกษาต่อในต่างแดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1965 โดยมีสำนักงานและโรงเรียนซึ่งเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ EF มีการมอบทุนการศึกษาในหลายรูปแบบ (โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองประมาณ 4 แสน – 3 แสนบาท) คือ
1.EF High School Year สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 18 ปี เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาเเละวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของต่างประเทศต่าง ๆ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน 
2.EF Brittin College สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีตั้งแต่ขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะเวลา 3 - 9 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปลาย มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โทและเอกในต่างประเทศ โดยโครงการ EF จะรับประกันการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ EF กว่า 150 แห่งในประเทศดังต่อไปนี้ คือ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
3.EF Academic Year Abroad สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะเวลา 6 -9 เดือน ซึ่งหลักสูตรที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาและความรู้ทางวิชาการ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  4.EF International Language Schools สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 - 52 สัปดาห์ เพื่อเรียนภาษาในดินแดนเจ้าของภาษา กับหลักสูตรที่หลากหลายและรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่น เฟิร์สท์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 25/5 เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2664 9966


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม