กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

สถานฑูตอินเดีย
EMBASSY OF INDIA

46 ซ.สุขุมวิท 23, กรุงเทพ 10110
TEL.  0 2258 0300 - 6
เว็บไซต์ : www.embassyofindia-bangkok.org
เวลายื่น 09.00-12.00 น./เวลารับ 16.00-17.00 น.
หลักฐานประกอบ สำหรับ Visa Tourist
1. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด Download ได้จาก Website :
www.embassyofindia-bangkok.org ดูหัวข้อ Visa & Applications, Visa Application for India
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า Tourist 1,700 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานทูตจะกำหนด)
5. สำเนาพาสปอร์ต 1 สำเนา

 

สถานทูตอังกฤษ

14 ถนนวิทยุลุมพินี, ปทุมวันกรุงเทพ 10330
โทร. +66 (0) 2305 8333

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ
ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 183 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 โทร. 0 2254 1098/99
อีเมล์ : info@ukvac-th.com
เว็บไซต์ : www.vfs-uk-th.com

เวลาเปิดทำการ :  
ยื่นแบบฟอร์มคำร้องวีซ่า 08.30–15.00 น. (จ. – ศ.)
รับหนังสือเดินทางคืน 15.00–16.30 น. (จ. – ศ.)

 

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2636 0540 โทรสาร  0 2636 0565 E-mail : bngkk@dfait-maeci.gc.ca
ศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา (CEC – Canadian Education Centre)
ชั้น 12 อาคารบุญมิตร 138 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. (662) 267-0535 โทรสาร (662) 267-0536 E-mail : lindsay.neilson@bngkk02.x400.gc.ca
World Wide Website : http://www.apfnet.org/apfweb/cec/apfc.html

 

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2253 0156 โทรสาร  0 2255 4481 E-mail : vertretung@ban.rep.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/bangkok_emb/t/home.html

 

สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2205 4000 โทรสาร 0 2254 1171

การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องนำอะไรมาบ้าง

  • หนังสือเดินทาง
  • ภาพถ่าย
  • แบบฟอร์ม ไอ-20
  • หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา
  • หลักทรัพย์
  • หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐฯ

 

สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2287 2680 โทรสาร 0 2287 2026

 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

ฝ่ายการทูตและฝ่ายกงสุล ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  0 2657 5100
ฝ่ายความร่วมมือและแผนกวีซ่า ตั้งอยู่เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ฝ่ายความร่วมมือ โทรศัพท์ 0 2627 2100 แผนกวีซ่า โทรศัพท์ 0 2627 2150
ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ตั้งอยู่เลขที่ 942/170-171 อาคารชาญอิสสระ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2233 9522-23, 0 2233 5374-75
แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
อีเมล์ visas@ambafrance-th.org

เวลาที่ให้บุคคลภายนอกเข้าติดต่อ 08.30-12.00 .

 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 1674 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2252 61519 โทรสาร 0 2253 4153

 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

Embassy of China in Thailand
57 Rachadapisake Road Huay Kwang,
Bangkok 10310,
Thailand

Phone : +66-2-2457044
Fax : +66-2-2468247
E-mail : chinaemb_th@mfa.gov.cn

 

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Address : 
129 South Sathorn Road 
 Bangkok 10120

Telephone       : 0 2286 2111, 02286 1434

Fax                  : 0 2286 6966, 0 2287 2578
E-mail              : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg

Operational Hours  :
Monday to Friday : 09.00 am to 12.00 pm; 01.00 pm to 05.00 pm
Saturday, Sunday and Public Holidays : Closed

 

Singaporeans who require urgent consular assistance after office hours should call Duty H/P No. (66) 81-844-3580

 

สถานฑูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ เอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2254 2530 โทรสาร 0 2253 9045, 0 2253 0249 E-mail : nzembbkk@loxinfo.co.th

 

เวลาการยื่นขอวีซ่า   09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
Website : www.immigration.govt.nz

ระยะเวลาการพิจารณาในกรณีที่เอกสารทุกอย่างพร้อม เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วัน หากเราต้องใช้เวลานานกว่านี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบ

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม